Thủ tục cải tạo xe 16 chỗ thành xe 6 chỗ?

Tôi có chiếc xe Mercedes 16 chỗ sản xuất năm 2003 muốn cải tạo thành xe 6 chỗ thì thủ tục thế nào (Châu Sơn).

Nhờ những người có kinh nghiệm hướng dẫn.