Quảng Bình khuyến khích lãnh đạo đi phương tiện công cộng

Ngày 18/1, Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Bình cho hay vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ôtô công trên địa bàn.

Theo đó, Tỉnh uỷ Quảng Bình yêu cầu xe công chỉ phục vụ cho các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không sử dụng ôtô công phục vụ lợi ích cá nhân; khuyến khích đi công tác bằng các phương tiện công cộng.

Tỉnh này cũng cấm lãnh đạo, cán bộ không tự lái xe cơ quan trong mọi trường hợp. Đồng thời, chỉ lãnh đạo đủ tiêu chuẩn theo quy định mới được xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, bố trí ôtô công đảm bảo phù hợp, phát huy tốt hiệu quả.