Doanh nghiệp Hà Nội được hỗ trợ xây dựng website

Một trong những nội dung UBND TP.Hà Nội yêu cầu liên ngành của Thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là hoạt động truyền thông marketing, quản bá thương hiệu doanh nghiệp/sản phẩm như: xây dựng website, truyền thông online…

Những doanh nghiệp nào sẽ được Hà Nội hỗ trợ xây dựng website, quảng bá thương hiệu? / Doanh nghiệp tại Hà Nội được hỗ trợ xây dựng website, truyền thông online

Xây dựng website là một nội dung Hà Nội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong năm nay nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

UBND TP.Hà Nội vừa chỉ đạo các Sở Công Thương, Tài chính, KH&ĐT, NNPTNT; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội và Đài PT-TH Hà Nội phối hợp triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018”.

Đối tượng được hỗ trợ gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp và có trụ sở chính đặt trên địa bàn Hà Nội, có nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hoặc thương hiệu doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện: có vốn chủ sở hữu từ 10 tỷ đồng hoặc có số lao động bình quân năm từ 300 người trở lên hoặc có kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ 5 triệu USD/năm trở lên; sản xuất các sản phẩm trong danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố; có chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế.

Theo hướng dẫn của UBND TP.Hà Nội, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hà Nội còn được liên ngành Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như: xây dựng website, truyền thông online, sản xuất phim thương hiệu, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu doanh nghiệp/ sản phẩm…

Kinh phí triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018” sẽ được trích từ nguồn kinh phí Thành phố giao Sở Công Thương thực hiện năm nay.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, các phương tiện truyền thông của thành phố Hà Nội thông báo nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền, quảng bá chương trình tới các doanh nghiệp; tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của doanh nghiệp.

Sở Công Thương cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nooij tổng hợp danh sách, thẩm định danh sách, nội dung và định mức hỗ trợ phục vụ đăng ký tham gia chương trình; phê duyệt nội dung hỗ trợ chi tiếp cho các doanh nghiệp…

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, riêng trong lĩnh vực ICT, được biết hơn 7 tháng qua, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT – đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT Hà Nội cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Cụ thể, Trung tâm này sau hơn 1 năm chính thức vận hành Vườn ươm Doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội, đến nay đã hoàn thành chu kỳ ươm tạo và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 10 dự án/ý tưởng khởi nghiệp khóa 1; tiếp nhận 11 dự án/ý tưởng khởi nghiệp đã qua các vòng đánh giá để vào chu kỳ ươm tạo khóa 2 năm 2018; đồng thời làm việc với các trường đại học trao đổi hợp, tìm kiếm các dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Cũng trong thời gian qua, Trung tâm Giao dịch CNTT&TT đã cùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội tổ chức khóa học “Đổi mới tư duy Quản trị doanh nghiệp cùng với cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0” cho các Giám đốc doanh nghiệp; đặc biệt là đã khai trương, duy trì hoạt động ổn định Cổng thông tin Doanh nghiệp Hà Nội, nhằm cung cấp thông tin về thị trường, pháp lý, tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường.